W poniedziałek, 30 stycznia 2023 r., o godz. 18:00 CET, zapraszamy do wysłuchania webinaru na temat Roli Trust Fund for Victims Międzynarodowego Trybunału Karnego i reparacji dla ofiar konfliktów zbrojnych, organizowanego przez Projekt Sunflowers. 

Główny referat wygłosi Franziska Eckelmans, p.o. dyrektora TFV. Prawnicy Adeline Bedoucha, Cheihk Fall i Tars van Litsenbourg podzielą się swoimi doświadczeniami w pracy z ofiarami konfliktów zbrojnych. Moderatorką spotkania będzie dr Marina Lostal, ekspertka w dziedzinie
reparacji dla ofiar konfliktów zbrojnych.

Webinarium będzie prowadzone w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem na język ukraiński.

Prosimy o skorzystanie z poniższego linku do rejestracji:
http://bit.ly/3XFwkcU

W dniu 24 maja 2022 roku Projekt Sunflowers zorganizował webinarium na temat praw ofiar przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, obecnego etapu sytuacji w Ukrainie i tego, co osoby poszkodowane mogą zrobić na tym etapie. Prelegentem był dr Philipp Ambach, szef sekcji Victims Participation and Reparations Section (VPRS) Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK). Wprowadzenia dokonał dr Matthew Gillett, doświadczony międzynarodowy prawnik zajmujący się badaniem i ściganiem zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa. Philipp Ambach rozpoczął od przybliżenia działalności Sekcji VPRS, a następnie skupił się na różnicach pomiędzy rolami i mandatami Biura Prokuratora i Kancelarii MTK, definicji "ofiar" na potrzeby procedur przed MTK oraz ich praw. Podkreślił też różnicę między zakresem "sytuacji" (ujęcie szerokie) a zakresem "spraw" (ujęcie zazwyczaj bardzo wąskie) przed MTK. Prelegent zwrócił uwagę na różnice między ofiarami a świadkami, formularz zgłoszeniowy dla ofiar, a także na kwestie bezpieczeństwa i poufności. 

Webinarium prowadzone było w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem na język polski i ukraiński. Zachęcamy do obejrzenia skróconego materiału z tego webinarium.

W dniu 19 maja 2022 roku Projekt Sunflowers zorganizował webinarium na temat gromadzenia informacji o naruszeniach międzynarodowego prawa humanitarnego i innych okrucieństwach popełnionych na Ukrainie od 24 lutego 2022 roku. Było ono dedykowane ukraińskim prawnikom, zwłaszcza tym, którzy przebywają w Polsce. Prelegentką była dr Anna Adamska-Gallant, była sędzia międzynarodowa w Kosowie, szefowa Departamentu Sądownictwa EU Pravo Justice na Ukrainie. Wprowadzenia do dyskusji dokonali Mykhaylo Shepitko, profesor wydziału prawa karnego Narodowego Uniwersytetu Prawa im. Jarosława Mudryja oraz dr Oksana Senatorova, założycielka i dyrektor organizacji pozarządowej "Centre for International Humanitarian Law and Transitional Justice" (CIHLTJ), profesor nadzwyczajny wydziału prawa międzynarodowego Narodowego Uniwersytetu Prawa im. Jarosława Mudryja. Anna Adamska-Gallant podkreśliła znaczenie zbierania informacji o okrucieństwach popełnianych w czasie wojny od jej wczesnego etapu. Powołała się na swoje doświadczenia z Bałkanów, gdzie znaczna część śledztw w sprawach o zbrodnie wojenne została wszczęta na podstawie raportów sporządzonych przez działaczy organizacji pozarządowych. Jednocześnie ogromna ilość tych raportów, choć przedstawiała ogólne informacje o wydarzeniach, nie zawierała wystarczających szczegółów i danych kontaktowych potencjalnych świadków. W efekcie nie było możliwe przeprowadzenie postępowania karnego, które pozwoliłoby na pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności za popełnione przestępstwa. Dlatego jakość takich raportów jest niezbędna dla wymierzenia sprawiedliwości. Prof. Mykhaylo Shepitko i dr Oksana Senatorova podkreślili znaczenie wypracowania standardowego podejścia i metodologii zbierania informacji, a także przeprowadzenia odpowiednich szkoleń.

Webinarium było prowadzone w języku ukraińskim. Webinarium nie było nagrywane.

W dniu 24 marca 2022 roku Projekt Sunflowers zorganizował webinarium na temat zbierania informacji dowodowych i praw osób pokrzywdzonych dotyczących okrucieństw popełnionych na Ukrainie od 24 lutego 2022 roku. Prelegentami byli dr Matthew Gillett, doświadczony prawnik międzynarodowy zajmujący się badaniem i ściganiem zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa, oraz dr Marina Lostal, specjalistka w zakresie praw osób poszkodowanych w prawie międzynarodowym i ochrony dziedzictwa kulturowego w warunkach konfliktu zbrojnego. Matthew Gillett przedstawił prawne i praktyczne aspekty dotyczące śledztwa w sprawie takich zdarzeń, w tym: kiedy należy zbierać informacje, sprawdzone procedury zbierania informacji od świadków i osób poszkodowanych oraz sposoby przetwarzania zebranych informacji. Marina Lostal omówiła zaś kluczowe kwestie dotyczące kwalifikacji prawnej osób pokrzywdzonych wskutek konfliktu zbrojnego oraz regulacji i praktycznych uwarunkowań dotyczących przyznawania im reparacji. 

Webinarium było prowadzone w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem na język polski. Zachęcamy do obejrzenia skróconego materiału z tego webinarium.