Każda osoba, która zechce podzielić się swoja historią wojenną może być pewna, że wszelkie przekazane przez nią informacje będą bezpiecznie przechowywane i wykorzystanie w celu zachowania prawdy historycznej nawet jeżeli informacje te nie zostaną wykorzystane w postępowaniu karnym. Naszym priorytetem jest zbieranie informacji o dowodach zbrodni popełnionych w Ukrainie od 24 lutego 2022 roku oraz o osobach pokrzywdzonych wskutek tychże zbrodni i zapewnienie poufności danych każdej osoby przekazującej informacje. Przekazywanie informacji jest dobrowolne. Na każdym etapie ich gromadzenia osoba, która wypełniła formularz ma do nich dostęp mogąc je bezpiecznie uzupełniać lub usunąć.

Zebrane informacje będą przechowywane w bezpiecznej bazie danych. Informacje te, wraz z danymi przekazujących je osób, będą następnie udostępnione wyłącznie międzynarodowym oraz krajowym organom uprawnionym do ścigania zbrodni, w szczególności Prokuratorowi Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, oraz prokuraturom krajowym państw, które prowadza śledztwa w sprawie tych zbrodni. Informacje te będą mogły być wykorzystane także w ewentualnych postępowaniach reparacyjnych mających na celu wynagrodzenie wyrządzonych szkód i krzywd.

Gromadzenie informacji następuje poprzez wypełnienie formularza. Aby zapewnić prawidłowość jego wypełnienia opracowana została poniżej zamieszczona instrukcja, z którą należ zapoznać się przed wypełnieniem formularza. Wskazówki dotyczące tej kwestii można znaleźć także w samym formularzu.

Kontakt:

Pliki do pobrania:

Jak wypełnić formularz