Στις 24 Μαΐου 2022, το «Πρόγραμμα Ηλίανθοι» διοργάνωσε το διαδικτυακό σεμινάριο για τα δικαιώματα των θυμάτων ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το τρέχον στάδιο της κατάστασης στην Ουκρανία και τι μπορούν να κάνουν τα θύματα στο στάδιο αυτό. Ομιλητής ήταν ο Δρ Philipp Ambach, Επικεφαλής του Τμήματος Συμμετοχής και Αποζημιώσεων Θυμάτων (VPRS) στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC). Η εισαγωγή έγινε από τον Δρ Matthew Gillett, έμπειρο διεθνή δικηγόρο στη διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονιών. Ο Δρ Philipp Ambach ξεκίνησε από την εισαγωγή του Τμήματος του Μητρώου που διευθύνει και στη συνέχεια εστίασε στις διαφορές μεταξύ των ρόλων και των εντολών της Εισαγγελίας (OTP) και της Γραμματείας, στον ορισμό των «θυμάτων» στο ΔΠΔ και στα δικαιώματά τους. Υπογράμμισε επίσης τη διαφορά μεταξύ του εύρους μιας «κατάστασης» (πολύ μεγάλης) και του εύρους των «υποθέσεων» (συνήθως πολύ στενών) ενώπιον του ΔΠΔ. Ο ομιλητής μίλησε για τις διαφορές μεταξύ θυμάτων και μαρτύρων, το έντυπο αίτησης θυμάτων, καθώς και για θέματα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.
Το διαδικτυακό σεμινάριο διεξήχθη στα Αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση στα Πολωνικά και Ουκρανικά. Παρακαλώ, παρακολουθήστε την περίληψη του διαδικτυακού σεμιναρίου στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Στις 19 Μαΐου 2022, το «Πρόγραμμα Ηλίανθοι» (Project Sunflowers) διοργάνωσε το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα τη Συλλογή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και άλλες φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία από τις 24 Φεβρουαρίου 2022. Ήταν αφιερωμένο στους Ουκρανούς δικηγόρους, ειδικά σε αυτούς που διαμένουν στην Πολωνία. Ομιλήτρια ήταν η Δρ Anna Adamska-Gallant πρώην διεθνής δικαστής στο Κοσσυφοπέδιο, επικεφαλής του δικαστικού τμήματος της EU Pravo Justice στην Ουκρανία. Η εισαγωγή έγινε από τον Mykhaylo Shepitko, Καθηγητή του Τμήματος Ποινικού Δικαίου στο Yaroslav Mudryi National Law University και την Δρα Oksana Senatorova, ιδρύτρια και Διευθύντρια της ΜΚΟ "Centre for International Humanitarian Law and Transitional Justice" (CIHLTJ), αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνούς Δικαίου στο Εθνικό Νομικό Πανεπιστήμιο Yaroslav Mudryi. Η Anna Adamska–Gallant υπογράμμισε τη σημασία της συλλογής πληροφοριών σχετικά με τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου από τα πολύ πρώιμα στάδια του πολέμου. Αναφέρθηκε στην εμπειρία της από τα Βαλκάνια, όπου ένα σημαντικό μέρος της έρευνας για υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου ξεκίνησε με βάση αναφορές ακτιβιστών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ταυτόχρονα, πολλές από αυτές τις εκθέσεις –μολονότι παρείχαν γενικές πληροφορίες για τα επίμαχα γεγονότα– δεν περιείχαν επαρκή στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας πιθανών μαρτύρων. Ως εκ τούτου, δεν κατέστη δυνατή η διεξαγωγή ποινικών διαδικασιών που θα επέτρεπαν στους δράστες να λογοδοτήσουν για τα εγκλήματα που διέπραξαν. Γι’ αυτό το λόγο η ποιότητα τέτοιων εκθέσεων είναι ουσιώδης για την απονομή δικαιοσύνης. Ο καθηγητής Mykhaylo Shepitko και η Δρ Oksana Senatorova τόνισαν τη σημασία της ανάπτυξης μιας τυποποιημένης προσέγγισης και μεθοδολογίας συλλογής πληροφοριών, καθώς και παροχής κατάλληλης εκπαίδευσης.

Το διαδικτυακό αυτό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στα ουκρανικά και δεν καταγράφηκε.

Στις 24 Μαρτίου 2022, το «Πρόγραμμα Ηλίανθοι» (Project Sunflowers) διοργάνωσε το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα τη Συλλογή πληροφοριών για τα αποδεικτικά στοιχεία και τα δικαιώματα των θυμάτων αναφορικά με τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία από τις 24 Φεβρουαρίου 2022. Ομιλητές ήταν ο Δρ Matthew Gillett, έμπειρος διεθνής δικηγόρος στη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονιών, και η Δρ Marina Lostal, εξειδικευμένη στα δικαιώματα των θυμάτων στο διεθνές δίκαιο και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στις ένοπλες συγκρούσεις. Ο Δρ Matthew Gillett παρουσίασε τα νομικά και πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διερεύνηση τέτοιων γεγονότων, όπως: πότε πρέπει να συλλέγονται πληροφορίες, βέλτιστες πρακτικές για τη συλλογή πληροφοριών από μάρτυρες και θύματα και τον χειρισμό και την επεξεργασία των συλλεγόμενων πληροφοριών. Η Δρ Marina Lostal περιέγραψε βασικά ζητήματα σχετικά με τα ικανότητά τους ως θύματα και τους κανόνες και την πρακτική που διέπουν την αποκατάσταση των θυμάτων.

Το διαδικτυακό σεμινάριο διεξήχθη στα Αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση στα Πολωνικά. Παρακαλώ, παρακολουθήστε την περίληψη του διαδικτυακού σεμιναρίου.