Οποιοσδήποτε επιθυμεί να μοιραστεί τον λογαριασμό του μπορεί να είναι βέβαιος ότι οποιαδήποτε πληροφορία παρέχει θα αποθηκευτεί με ασφάλεια και θα χρησιμοποιηθεί για τη διατήρηση της ιστορικής αλήθειας, ανεξάρτητα από το εάν οι πληροφορίες χρησιμοποιηθούν ή όχι σε ποινικές διαδικασίες. Προτεραιότητά μας είναι να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 ως σήμερα καθώς και για τα θύματα αυτών των εγκλημάτων και να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα των δεδομένων κάθε ατόμου που παρέχει πληροφορίες. Η παροχή πληροφοριών είναι εθελοντική. Σε κάθε στάδιο της συλλογής της, το άτομο που συμπλήρωσε τη φόρμα έχει πρόσβαση σ’ αυτή, έχοντας τη δυνατότητα να τη συμπληρώσει ή να τη διαγράψει με ασφάλεια.

 Οι πληροφορίες που συλλέγονται θα αποθηκευτούν σε μια ασφαλή βάση δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες, μαζί με τα στοιχεία των προσώπων που τις παρέχουν, θα διατίθενται στη συνέχεια μόνο στις διεθνείς και εθνικές αρχές που έχουν την εξουσία να διώξουν τα εγκλήματα, ιδίως στον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης και στην εθνικές εισαγγελικές αρχές των χωρών που διερευνούν τα εγκλήματα. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε πιθανές διαδικασίες αποζημίωσης προς αποκατάσταση της προκληθείσας βλάβης και ζημίας. 

Οι πληροφορίες συλλέγονται με τη συμπλήρωση της φόρμας. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η φόρμα συμπληρώνεται σωστά, έχει ετοιμαστεί η ακόλουθη οδηγία, την οποία πρέπει να διαβάσετε πριν τη συμπλήρωση της φόρμας. Θα βρείτε επίσης οδηγίες για το πώς να συμπληρώσετε την φόρμα μέσα στην ίδια τη φόρμα.

επικοινωνία:

Downloads:

How to fill the form