'enabling information, enabling justice'


o projekte

Existuje niekoľko správ dokumentujúcich možné porušenia medzinárodného humanitárneho práva a ďalšie zverstvá od nedávnej ruskej invázie na Ukrajinu dňa 24. Februára 2022. Tvárou v tvár týmto udalostiam, viac ako 4 milióny Ukrajincov opustilo svoju krajinu s cieľom vyhľadať útočisko v susedných krajinách. Mnoho z týchto vysídlených ľudí bolo svedkom najkrutejších zločinov aké je možné si predstaviť v modernom svete, a rozsah ich utrpenia je šokujúci. Počet potenciálnych svedkov zločinov spáchaných na Ukrajine je enormný a žiaden justičný systém nie je schopný si poradiť s obrovským množstvom informácií, s ktorými svedkovia disponujú. Predošlá skúsenosť s medzinárodnými a národnými trestnými procesmi s týmito zločinmi indikuje, že len niekoľko obetí bude vypovedať pred prokurátormi a ešte menej bude vypovedať na súde. Preto je dôležité zozbierať informácie ohľadom dôkazov o týchto zločinoch a obetiach týchto zločinov. Tento projekt je navrhnutý ako komplementárny voči aktivitám štátnych orgánov alebo akýchkoľvek medzinárodných súdov zriadených na stíhanie a súdenie vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti, genocídy, agresie, alebo ďalších závažných porušení ľudských práv spojených s nedávnou ruskou inváziou na Ukrajinu.


To všetko by nebolo možné bez podpory týchto partnerov: