Naša priorita

Našou prioritou je bezpečnosť zverených informácií. Získavame ich a uchovávame, aby sme ich postúpili príslušným orgánom s právomocou stíhať zločiny spáchané na Ukrajine po 24. februári 2022 a orgánom, ktoré v budúcnosti vypracujú reparačné programy pre obete týchto zločinov. Žiadne informácie takto poskytnuté nebudú použité na žiaden iný účel.


Popis projektu

Koncept siete subjektov zhromažďujúcich informácie ohľadom zločinov spáchaných na Ukrajine od 24. februára 2022 je súčasne za ochrany dôvernosti zdrojov založený na nasledovnom:

  1. Od nedávnej ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára 2022 sa objavili viaceré správy o možnom porušení medzinárodného humanitárneho práva a iných krutých zločinoch. Tvárou v tvár týmto udalostiam viac ako 4 milióny Ukrajincov opustilo svoju vlasť aby hľadali útočisko v susedných krajinách. Z tohto počtu viac ako 2 600 000 prišlo do Poľska.

  2. nožstvo vysídlených osôb bolo svedkom najkrutejších zločinov aké si možno v modernom svete predstaviť a rozsah ich utrpenia je zarážajúci. Toto nemožno ignorovať a zabudnúť. Ich potreba podeliť sa o vlastné skúsenosti a svedectvá je pochopiteľná. Byť vypočutý by im pomohlo obnoviť dôstojnosť a dať ich utrpeniu zmysel.

  3. Je potrebné identifikovať potenciálnych svedkov pre prebiehajúce vyšetrovanie situácie na Ukrajine Úradom prokurátora (OTP) Medzinárodného trestného súdu v Haagu ako aj pre súčasné a budúce vyšetrovanie zločinov spáchaných na Ukrajine zo strany národných prokuratúr. Súčasne je tiež potrebné identifikovať obete pre budúce reparačné konania, či už na medzinárodnej alebo vnútroštátnej úrovni.

  4. Počet potenciálnych svedkov zločinov spáchaných na Ukrajine je enormný a žiadny justičný system nie je schopný sa vyrovnať s obrovským množstvom informácií, ktorými svedkovia disponujú. Predošlé skúsenosti z medzinárodných a národných trestných konaní za spáchanie takýchto zločinov naznačujú, že len niekoľko obetí bude vypovedať pred prokurátormi a ešte menej bude vypovedať na súde. Preto je dôležité zhromaždiť informácie ohľadom dôkazov takýchto zločinov. Tento projekt je navrhnutý tak, aby dopĺňal aktivity štátnych orgánov alebo akýchkoľvek medzinárodných súdov zriadených na stíhanie a súdenie vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti, genocídy, agresie alebo iných závažných porušení ľudských práv spojených s nedávnou ruskou inváziou na Ukrajinu.

  5. Digitálna technológia poskytuje nové možnosti pre kvalitatívne a kvantitatívne analýzy veľkých objemov informácií. Každá osoba ochotná podeliť sa o svoj vojnový príbeh bude mať istotu, že všetky poskytnuté informácie budú bezpečne uložené a použité na zachovanie historickej pravdy, aj keď nebudú použité v trestnom konaní. Je prioritou zhromažďovať takéto informácie na tento účel a zabezpečiť dôvernosť údajov akejkoľvek osoby, ktorá takéto informácie o zločinoch spáchaných na Ukrajine poskytne.

  6. Poskytovanie informácií bude prebiehať na báze dobrovoľnosti, pričom sa zabezpečí, aby poskytnuté informácie bolo možné následne doplniť v ktorejkoľvek fáze ich zberu.

  7. Projekt Sunflowers (angl. Slnečnice) sa zaoberá potrebou zbierať informácie o dôkazoch a obetiach trestných činov spáchaných na Ukrajine, ktoré môžu byť použité v budúcich trestných konaniach proti osobám zodpovedným za takéto trestné činy. Zároveň umožňuje vypočuť si vojnové príbehy ukrajinských utečencov, ktorí možno nikdy nebudú prizvaní vypovedať pred prokurátorom alebo pred súdom.

  8. Zakladateľmi Projektu Slnečnice sú Iniciatíva za mier a spravodlivosť, poľská skupina Medzinárodnej asociácie trestného práva (AIDP), ukrajinská skupina AIDP, project Pravo Justice, Centrum pre medzinárodné humanitárne právo a prechodnú spravodlivosť, Poľská advokátska komora, Asociácia právnej intervencie a Ewa Hofmańska. Iniciátori projektu by radi rozšírili povedomie medzi mimovládnymi organizáciami a poskytovateľmi profesionálnych služieb a zahrnuli európske a medzinárodné iniciatívy do existujúceho projektu ako partnerov a spolupracovníkov. Čím viac aktérov sa zapojí do projektu, vrátane tých aktérov z krajín, ktoré prijali utečencov, tým efektívnejšie bude dosiahnutie cieľa.

  9. Cieľom tejto spolupráce je vytvoriť sieť právnikov, ktorí budú zhromažďovať informácie od utečencov o dôkazoch a ujme utrpenej v dôsledku zločinov spáchaných na Ukrajine, súčasne za ochrany dôvernosti. To poslúži ako potenciálny zdroj informácií pre trestné konanie a pre zachovanie historickej pravdy.


Pôvod názvu projektu

Slnečnice boli obľúbeným symbolom ukrajinskej národnej identity. V súčasnosti, v dôsledku ruskej invázie na Ukrajine od 24. februára 2022, mnohí túto kvetinu vnímajú ako ‘globálny symbol odporu, jednoty a nádeje’.
Za svoju obnovenú slávu vďačia slnečnice predovšetkým statočnej Ukrajine z mesta Henychesk, ktorá keď videla ruských vojakov, pristúpila k nim a povedala im, že sú okupanti, fašisti a nepriatelia. Potom im chcela dať slnečnicové semienka a povedala im, aby si ich dali do vrecka, aby z nich vyrástlo aspoň niečo pekné keď padnú (budú pozeraní/zahynú).
Slnečnice majú silné zastúpenie v ukrajinskom folklóre a kultúre. Objavujú sa v národnej kuchyni, legendách, literatúre a maľbe po dobu mnoho rokov. V minulosti slnečnice rástli prakticky v každej záhrade a na obzore bolo možné vidieť obrovské polia slnečníc, čo silne odkazuje na ukrajinskú vlajku v žlto-modrej farbe. Dnes sú slnečnice kľúčovým komponentom ukrajinského hospodárstva, pričom Ukrajina a Rusko sa podieľajú na viac ako 70-80 % celosvetového vývozu slnečnicového oleja.