'enabling information, enabling justice'


O PROJEKCIE

Od czasu ostatniej inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. pojawiło się wiele doniesień o potencjalnych naruszeniach międzynarodowego prawa humanitarnego i innych zbrodniach prawa międzynarodowego. W obliczu tych wydarzeń ponad 13 milionów Ukraińców opuściło swoją ojczyznę, aby szukać schronienia w krajach sąsiednich. Wielu z tych przesiedleńców było świadkami najokrutniejszych zbrodni, jakie można sobie wyobrazić we współczesnym świecie, a skala ich cierpienia jest porażająca. Liczba potencjalnych świadków zbrodni popełnionych w Ukrainie jest ogromna i żaden system wymiaru sprawiedliwości nie jest w stanie poradzić sobie z tak wielką ilością informacji, jakie posiadają. Dotychczasowe doświadczenia z międzynarodowych i krajowych postępowań karnych dotyczących takich przestępstw wskazują, że tylko nieliczne osoby pokrzywdzone będą zeznawać przed prokuratorami, a jeszcze mniej będzie zeznawać przed sądem. Dlatego ważne jest gromadzenie informacji o dowodach takich przestępstw oraz o ofiarach tych przestępstw. Projekt ten ma stanowić uzupełnienie działań organów państwowych lub ewentualnie trybunałów międzynarodowych powołanych do ścigania i orzekania w sprawach zbrodni wojennych, wojny przeciwko ludzkości, ludobójstwa, agresji lub innych poważnych naruszeń praw człowieka związanych z niedawną inwazją Rosji na Ukrainę.


To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie naszych Partnerów